Welkom

Op deze website vindt u onder andere informatie over onze logopediepraktijk, onze werkwijze en verschillende logopedische stoornisgebieden. De in de praktijk werkzame logopedisten zijn beiden lid van de NVLF; geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en aangesloten bij een kwaliteitskring.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u onder het tabblad “contact” onze contactgegevens vinden.

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide