top of page
Untitled.png

TAAL

Een anders verlopende taalontwikkeling

Wanneer de taalontwikkeling van een kind anders verloopt dan verwacht mag worden kan dit problemen geven in de sociaal- emotionele ontwikkeling. Denk hierbij aan: frustratie, gedragsproblemen, terugtrekken in communicatieve en sociale situaties, moeite met vriendjes maken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen. Een anders verlopende taalontwikkeling kan samenhangen met andere factoren zoals (tijdelijke) slechthorendheid (middenoorproblematiek, buisjes), algehele ontwikkelingsachterstand of taalaanbod thuis.

Onderzoek en behandeling

Op basis van een gesprek, observatie en taalonderzoek bepalen wij in welk taalgebied moeilijkheden voorkomen en of logopedische behandeling nodig is. Soms is aanvullend onderzoek van bijvoorbeeld een keel-, neus- en oorarts nodig of verwijzen wij voor aanvullend onderzoek door naar het spraak-, taal- en gehoorteam van een audiologisch centrum.

Behandeling kan op twee manieren plaatsvinden:

  • Indirect: je wordt als ouder begeleid in de manier waarop je de taalontwikkeling van je kind kan stimuleren.

  • Direct: de behandeling richt zich direct op je kind. De taalvaardigheden die uit onderzoek als onvoldoende naar voren zijn gekomen worden gestimuleerd.

Je wordt als ouder zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken en krijgt oefeningen mee naar huis om de aangeboden vaardigheden verder te oefenen. Het resultaat hangt af van leeftijd en complexiteit van het probleem. Daarnaast spelen motivatie en inzet van zowel jou als je kind een belangrijke rol.

Meertaligheid

Wij spreken van meertaligheid als kinderen in het dagelijks leven afwisselend meer dan één taal gebruiken. Een meertalig kind mag zich talig langzamer ontwikkelen ten opzichte van ééntalige kinderen. Bij het taalonderzoek houden wij hier rekening mee. De zorgverzekeraar vergoedt logopedische behandeling als er sprake is van een ”taalstoornis”. Er is sprake van een taalstoornis als je kind problemen heeft met alle talen. Als je kind de moedertaal goed beheerst maar het Nederlands niet, dan betekent dit dat je kind in staat is om zonder logopedische hulp taal te leren. Er is dan geen sprake van een taalstoornis en logopedische behandeling wordt dan niet vergoed door de zorgverzekeraar. Heb je zorgen of twijfels over de meertalige ontwikkeling van je kind? Neem dan contact met ons op.

bottom of page