top of page
Untitled.png

SPRAAK

Afwijkende spraakontwikkeling

Er is sprake van een vertraagde spraakontwikkeling als de spraak van je kind duidelijk achterblijft bij die van leeftijdgenootjes. Onvoldoende verstaanbaar spreken kan tot problemen leiden in de communicatie en sociale-emotionele ontwikkeling. Je kind kan onvoldoende duidelijk maken wat hij/zij wil en wordt niet begrepen door zijn/haar omgeving. Ook kan je kind gefrustreerd raken, zich terug trekken in sociale en communicatieve situaties en kan moeite hebben met het maken van vriendjes/vriendinnetjes.

Onderzoek en behandeling

Op basis van een gesprek, observatie en articulatieonderzoek bepalen wij of de spraakontwikkeling passend is bij de leeftijd en of logopedische behandeling nodig is. Soms is aanvullend onderzoek van bijvoorbeeld een keel-, neus- en oorarts nodig of verwijzen wij voor aanvullend onderzoek door naar het spraak-, taal- en gehoorteam van een audiologisch centrum. De oefeningen worden speels aangeboden. Je wordt als ouder zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken. Je krijgt opdrachten mee naar huis om de aangeboden vaardigheden verder te oefenen. Het resultaat hangt af van leeftijd en complexiteit van het probleem. Daarnaast spelen motivatie en inzet van zowel jou als je kind een belangrijke rol.

Stotteren

Net als bij kinderen komt stotteren ook bij volwassenen voor. Meestal hebben volwassenen al eerder hulp gezocht voor hun stotteren en ze willen erg graag vloeiend leren spreken. Over het algemeen kiezen wij in onze praktijk ervoor om volwassenen met stotterproblemen door te sturen naar een Stottercentrum, omdat daar stottertherapeuten werken die op dit gebied meer expertise hebben.

Broddelen

Broddelen kenmerkt zich door snel en slordig spreken, omslachtig een verhaal vertellen en haperingen in de spraak. Het kan soms verward worden met stotteren. Broddelen kan zowel bij kinderen als volwassenen optreden. In het onderzoek wordt gekeken naar het spreekpatroon, de uitspraak en naar factoren die het spreken beïnvloeden (zowel verbeteren als verslechteren). In de therapie wordt gewerkt aan het aanleren van een beter spreektempo, goede uitspraak van woorden en het verbeteren van de algemene articulatie.

Dysartrie

Dysartrie is een spraakprobleem dat is ontstaan ten gevolge een neurologische stoornis. Te denken valt aan: een herseninfarct (CVA), ziekte van Parkinson, MS en ALS. De aard van de dysartrie wordt bepaald door de oorzaak ervan. Bij spraakproblemen ten gevolge van een beroerte is er vaak nog (enig) herstel mogelijk. Bij een spraakprobleem ten gevolge van een neurologische ziekte is echt herstel niet mogelijk. Er kan wel worden gestreefd naar het behoud van de overgebleven spraak. Een vaak bijkomend verschijnsel bij dysartrie is een slikprobleem. Wanneer iemand wordt aangemeld, zal er dus zowel naar de spraak als naar het slikken gekeken worden. Daarna volgt de therapie die gericht zal zijn op een zo goed mogelijke verstaanbaarheid en het zo veilig mogelijk maken van het slikken.

bottom of page