top of page
Untitled.png

STEM

Als je in het dagelijkse leven je stem veel moet gebruiken, kan je last krijgen van je keel: je wordt hees of schor, je hebt pijn, je hoest vaak, je voelt een prop in je keel, je bent benauwd, of je stem valt weg. Dit kan ervoor zorgen dat je je werk of je hobby (tijdelijk) niet meer kunt uitoefenen. Stemproblemen ontstaan doordat je je stem verkeerd gebruikt en er een onjuiste verhouding is tussen stembelasting en stemrust: je gunt je stem onvoldoende tijd om te herstellen.

Een bezoek aan de keel-, neus- en oorarts (KNO) kan duidelijkheid geven over de oorzaak van je stemprobleem.

Onderzoek en behandeling

Op basis van een gesprek, observatie en stemonderzoek brengen wij de mogelijkheden van de stem en het stemgebruik in kaart en bepalen wij of logopedische behandeling nodig is. Tijdens de behandeling zal er allereerst advies gegeven worden over het stemgebruik (stemsparende of stemhygiënische adviezen). Vervolgens wordt er gewerkt aan houding, ademhaling (adembeweging en ademritme) en aan een ontspannen manier van spreken en/of zingen. Als je de aangereikte technieken eigen maakt en de stemsparende maatregelen ter harte neemt, kunnen de keel- en stemklachten geheel verdwijnen.

Ook kinderen zijn bij ons aan het juiste adres

Kinderen kunnen stemklachten ontwikkelen door: veel schreeuwen, veel huilen, stemmetjes nadoen, te snel spreken, te luid spreken of te hoog spreken. Dit zijn vormen van stemmisbruik die zo snel mogelijk afgeleerd moeten worden. Ook allergische reacties, keel-, neus- en oorproblematiek en ademproblemen kunnen een rol spelen bij het ontstaan van stemklachten bij kinderen. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten geven wij advies over het verminderen van stemmisbruik of gaan wij direct over tot behandeling. Tijdens de behandeling maken wij je kind op speelse wijze bewust van de juiste stemtechniek.

bottom of page