Werkwijze

Verwijzing, eerste gesprek en onderzoek

Verwijzing naar onze praktijk gebeurt door een arts, specialist of tandarts/orthodontist. Hij/zij zal u een verwijzing (formulier) meegeven die u op de eerste afspraak meebrengt, samen met het pasje van de zorgverzekeraar en een geldig identiteitsbewijs.

Mocht u uitsluitend een logopedisch onderzoek willen laten uitvoeren dan is dat ook mogelijk. U heeft hiervoor wel een verwijzing van een arts, specialist of tandarts/orthodontist nodig.

Tijdens de eerste behandeling vragen wij u iets over uw probleem/klacht (of dat van uw kind) te vertellen. Door het invullen van een vragenlijst verzamelen wij noodzakelijke persoons-, ontwikkelings-, sociale en medische gegevens.

Aansluitend nemen wij een logopedisch onderzoek af. Het onderzoek kan - afhankelijk van het probleem - enkele zittingen in beslag nemen. Na het uitrekenen van de tests bespreken wij de testresultaten en de diagnose met u. Vervolgens stemmen wij het behandelplan en de behandelfrequentie (één of twee keer per week) met u af.

 

Behandeling

Bij kinderen kunnen wij "directe" of "indirecte" behandeling geven. Bij een indirecte behandeling instrueren en begeleiden wij u, als ouder/verzorger. Bij een directe behandeling staat de wisselwerking tussen het kind en ons centraal.

Een zitting duurt een half uur. Het oefenen en het bespreken van "huiswerk" gebeuren binnen dit half uur. Wij proberen ons hieraan te houden zodat andere cliënten ook op tijd geholpen worden.

Tijdens de behandeling proberen wij u (uw kind) iets "nieuws" aan te leren. Om de behandeling te doen slagen, verwachten wij van u (en uw kind) dat u thuis regelmatig oefent.

 

Afmelden

Als u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit 24 uur van tevoren aan ons door te geven. In andere gevallen brengen wij u de behandeling in rekening (kosten € 25,-). Dit geldt ook bij logopedische behandeling aan huis.